Arbeid, arbeidsforhold og arbeidsavtaler

Hvem kan ta seg arbeid og hvor mye?

Fra du er 13 år kan du ta deg arbeid. Mellom 13 og 15 år har du bare lov til å ha lett arbeid. Er du mellom 15 og 18 år, kan du arbeide med det meste. Men du skal ha spesielt god opplæring og oppfølging fra arbeidsgiver hvis arbeidet kan være skadelig og krever forsiktighet. Du kan ikke ha overtid og heller ikke arbeide mellom klokka 23 og klokka 6 før du har fylt 18 år. Daglig arbeidstid pluss skoletid skal ikke være mer enn åtte timer.

Det er egne aldersgrenser for maskin- og krankjøring, for en del arbeid i jordbruk og på bygg og anlegg. Spesielle aldersgrenser gjelder også for salg av tobakk og servering av alkohol.

Arbeidsavtale

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale fra arbeidsgiver. I arbeidsavtalen skal lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver gå helt klart fram.

Spørsmål generelt om arbeidsmiljø, oppsigelsesvern, arbeidskontrakt, feriepenger m.m. finner du på arbeidstilsynet.no. Informasjon tilpasset ungdom i arbeid finner du detaljert her.

Arbeidsforhold

Skattefrie småjobber

Hva betaler du ikke skatt av?

  • Lønnsinntekt inntil kr 1 000 per år fra en arbeidsgiver (du kan ha flere arbeidsgivere pr år og tjene inntil kr 1 000 fra hver)
  • lønnsinntekt inntil kr 6 000 per år hvis du jobber i arbeidsgivers hjem (eks barnepass, plenklipping, snømåking)
  • lønnsinntekt inntil kr 10 000 per år hvis arbeidsgiver er en ideell organisasjon (idrettslag, musikkorps etc). 

Lønnsslipp

Hver gang du får lønn, skal du ha en lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen skal vise lønn og hvor mye som eventuelt er trukket i skatt. Lønnsslippen er også en kvittering for betalt skatt. Ta derfor vare på den!

Sykepenger

Har du en jobb, men du kan ikke arbeide fordi du er syk, kan du ha krav på sykepenger. Se nav.no eller kontakt NAV for mer informasjon om sykepenger.

Ferie og feriepenger

På arbeidstilsynet.no kan du lese alt om rettigheter og plikter i forhold til ferie og feriepenger.