Slik søker du om skattekort når du er utenlandsk arbeidstaker

Alle som arbeider i Norge, må ha skattekort og et norsk identitetsnummer (d-nummer eller fødselsnummer). Skattekortet viser arbeidsgiveren din hvor mye skatt de skal trekke fra lønnen din. Hvis du ikke har et skattekort, må arbeidsgiveren din trekke 50 prosent av inntekten din.

Finn ut hvordan du søker om skattekort.