Slik søker du om skattekort når du er utenlandsk arbeidstaker

Alle som arbeider i Norge, må ha skattekort og et norsk identitetsnummer (d-nummer eller fødselsnummer). 

Ved å svare på noen få spørsmål, får du vite hvordan du søker om skattekort og om du må møte opp til ID-kontroll eller ikke.

Hva skjer om du ikke har et skattekort?

Hvis du ikke har et skattekort, skal arbeidsgiveren din trekke 50 prosent av inntekten din. For januar måned kan arbeidsgiveren din benytte skattekortet ditt fra året før. Arbeidsgiveren din betaler inn skattetrekket for deg til skattemyndighetene. Hvis du har betalt for mye skatt, får du pengene tilbake etter at du har fått skatteoppgjøret ditt.

Har du flere arbeidsgivere?

For personer som kommer inn under ordningen kildeskatt på lønn trekkes det en fast prosentsats både hos hovedarbeidsgiver og biarbeidsgiver.

Hvis du ikke kommer inn under ordningen kildeskatt på lønn, og har tabellkort og flere enn én arbeidsgiver, er det viktig at du gjør disse oppmerksomme på hvem som er hovedarbeidsgiver (der du tjener mest) og hvem som er biarbeidsgiver(e). Slik sikrer du riktig skattetrekk.