Registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra Skatteetaten

For å få utbetalt penger fra Skatteetaten må du logge inn og registrere et kontonummer. Ønsker du å endre kontonummeret, logger du inn og endrer til et annet kontonummer.

Vi kan ikke utbetale beløpet til en annen bankkonto enn den du selv har valgt.

Kontonummer som krever KID, kan ikke brukes. 

Frist for å endre kontonummer for skatteoppgjøret

Du bør endre kontonummeret når du mottar skattemeldingen for å være sikker på at du får inn pengene på den kontoen du ønsker.

Hvis du er for sent ute med å endre kontonummeret, får du utbetalingen til den kontoen som står på skattemeldingen din. Det er den kontoen som vi sist har registrert hos oss som vi bruker for utbetalingene. Dette gjelder også utbetalinger hvis du får nytt skatteoppgjør for dette året eller tidligere år.

Du kan også registrere følgende typer konto

Hvis skattepliktig er død, kan du som ansvarlig for dødsboet selv registrere hvilken konto tilgodebeløpet skal utbetales til.

Du kan registrere en konto og velge å få utbetalingen fra Skatteetaten til en konto som ikke er din. Denne type konto kan registreres for inntil tre år om gangen.  

Du får en bekreftelse

Når kontoen er registrert får du en bekreftelse. Hvis du er elektronisk bruker får du varsel på e-post eller sms når bekreftelsen er klar.

Får ikke endret kontonummeret

Om du ikke får endret kontonummeret slik du ønsker, må du skrive til oss.

Hvis kontonummer mangler

Dersom du ikke har gitt oss informasjon om din bankkonto, kan vi sende deg et utbetalingskort. Utbetalingen vil ta lenger tid og du kan risikere gebyr og bankene kan ha egne regler for hvordan beløpet utbetales.

Et norsk utbetalingskort kan ikke brukes i utlandet.

Dersom vi ikke har bankopplysninger på deg, og du er registrert med adresse i utlandet, kan vi sende deg en sjekk. 

Utbetalingen vil ta lenger tid, og du må betale gebyr for heving av sjekk.

I flere land er det ikke lenger mulig å heve en utenlandsk sjekk, så du bør undersøke om dette er mulig der du bor før du velger denne løsningen.

Slik endrer du kontonummer for utbetaling

Filmen viser hvordan du sjekker hvilket kontonummer vi har registrert på deg og hvordan du registrerer eller endrer ditt kontonummer for utbetaling av skatt tilgode.