Skatteplikt for utenlandske arbeidstakere med utenlandsk arbeidsgiver

Utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge er i utgangspunktet skattepliktige for lønnsinntekt opptjent her. Skatteavtalene Norge har inngått med andre land, kan begrense plikten du har til å betale skatt i Norge.

Se skatteavtalene Norge har med andre land

Du skal betale skatt til Norge dersom du faller inn under en av disse kategoriene:

Du skal sannsynligvis ikke betale skatt til Norge dersom du oppfyller alle disse vilkårene:

Hvis du mener du har lønn som ikke er skattepliktig til Norge, fører du dette i skattemeldingen din