Nyhet

31. oktober er første forfall i utsettelsesordningen

  • Publisert:

Fra og med 30. juni var det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter, avgifter og en del andre krav etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen. Det utsatte beløpet kan betales over 12 avdrag.

De som har fått en betalingsutsettelse til 30. juni 2021 etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen, kan betale ned det utsatte beløpet over tolv avdrag i perioden 31. oktober 2021 – 30. september 2022.
Første avdrag forfaller 31. oktober.

Avdragsordningen innvilges automatisk, og det er ikke nødvendig å søke om dette.

Forsinkelsesrente i hele perioden

De som omfattes av ordningen vil få betalingsinformasjon om avdragsordningen når første avdrag nærmer seg. Skattytere som har restanser på både skatt/arbeidsgiveravgift og merverdiavgift vil få to avdragsordninger.

Det påløper ordinær forsinkelsesrente på kravene i hele avdragsperioden. Renten er per i dag 8 prosent. Det er Finansdepartementet som fastsetter rentesatsen på forsinkelsesrenten. Les mer på regjeringen.no

Konsekvenser av manglende betaling

Avdragsordningen opphører dersom de fastsatte betalingsfristene ikke overholdes. Da må gjenstående del av kravet betales umiddelbart, ellers vil Skatteetaten starte tvangsinnfordring.

Dersom avdragsordningen opphører kan den ikke gjenopprettes selv om skyldner i ettertid betaler de misligholdte avdragene.

Les mer om den midlertidige ordningen - betalingsutsettelse og avdragsordning ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen.

Det er mulig å søke om betalingsutsettelse etter ordinære vilkår.

Les mer om betalingsavtale for skatt og avgifts-ordningen. 

Fakta - Den midlertidige utsettelsesordningen

Tall oppdatert per 15.09.2021

  • 10.566 aktører (virksomheter, personer) har per nå fått midlertidig utsatt betalinger av skatter, avgifter og enkelte andre krav.
  • Dette fordeler seg på 19.680 saker. Opprinnelig utsatt beløp er vel 5.28 milliarder kroner og gjenstående beløp er vel 4,5 milliarder.

Første innbetaling av utsatt beløp har frist 31. oktober i år.

Midlertidig ordning om betalingsutsettelse opphørte 30. juni 2021.