Betalingsavtale for skatt og avgift

En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler. Hovedregelen er at skatt og avgifter skal betales ved forfall.

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, må vi kreve inn pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser, eller ta pant i eiendelene dine. Det fører til at du får en betalingsanmerkning.

Kan du ikke betale hele kravet?

Har du problemer med å betale i tide, kan du søke om betalingsavtale så snart kravene har forfalt.

Disse kan få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte.
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan.
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med.
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som trekk i lønn, pensjon eller ytelser eller utleggsforretning
  • I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Slik søker du om betalingsavtale

Du kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

  • skatt og/eller arbeidsgiveravgift
  • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Du kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

  • skatt/arbeidsgiveravgift
  • merverdiavgift
  • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Trenger du hjelp?

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som er i en særlig vanskelig livssituasjon. Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale riktig skatt