Betalingsavtale for skatt

En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler. Hovedregelen er at skatten skal betales ved forfall.

Betaler du ikke skatten ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale må vi kreve inn pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser, eller ta pant i eiendelene dine. Det fører til at du får en betalingsanmerkning.

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker om hjelp så tidlig som mulig.

Disse kan få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte.
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan.
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med.
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som trekk i lønn, pensjon eller ytelser eller utleggsforretning
 • I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Slik søker du om betalingsavtale

Det raskeste er å søke elektronisk.

1. Last ned og fyll ut søknadsskjemaet

Du må først fylle ut søknadsskjemaet. Last ned:

2. Send oss søknadsskjemaet elektronisk

Som vedlegg godtar vi:

 • elektronisk utfylt skjema
 • foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller
 • skjermfoto fra datamaskinen.

Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Søknaden sendes til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Du kan søke om betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.

Slik søker du om betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall med videre:

 1. Logg inn i kontaktskjemaet for Skatteetaten
 2. Skriv "Søknad om delvis/full ettergivelse" i fritekstfeltet
 3. Skriv søknad, og legg ved relevante dokumenter

Trenger du hjelp?

 • Hvis du har stor gjeld til andre kreditorer i tillegg til Skatteetaten, kan du søke om gjeldsordning. Les mer om gjeldsordning hos politiet.
 • NAV tilbyr også økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som er i en særlig vanskelig livssituasjon. Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale riktig skatt