Betalingsavtale eller betalingsutsettelse for skatt og avgift

Hovedregelen er at skatt og avgifter skal betales til forfall. Du kan søke om betalingsavtale, men det er strenge vilkår for å få dette.

Betaler du ikke i tide ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, må vi kreve inn pengene på annen måte. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser, eller ta pant i eiendelene dine. Da vil du få en betalingsanmerkning.

En betalingsavtale kan være en avtale om betalingsutsettelse, avdragsordning eller en kombinasjon av begge deler.

Dette må være oppfylt for å kunne få en betalingsavtale

Alle punktene må være oppfylt for å få kunne en betalingsavtale:

 • Du har ikke mulighet til å betale innen fristen.
 • Du må sende forslag til betalingsplan.
 • Du kan ikke ha penger til overs etter livsopphold/dokumenterte utgifter.
 • Din betalingsplan må gi raskere resultat enn dersom vi må trekke deg i lønn, pensjon eller ytelser, eller dersom vi må gjennomføre en utleggsforretning.
 • Hvis du søker på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet eller samlivsbrudd, må du kunne dokumentere dette.
 • Det at du får en betalingsavtale, må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Slik søker du om betalingsavtale

Du kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

 • skatt og/eller arbeidsgiveravgift
 • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Du kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

 • skatt/arbeidsgiveravgift
 • merverdiavgift
 • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Trenger du hjelp?

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som kan hjelpe skattebetalere som er i en særlig vanskelig livssituasjon. Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale riktig skatt