Betalingsavtale for skatte- og avgiftskrav

Hovedregelen er at skatter og avgifter skal betales til forfall. Privatpersoner og næringsdrivende kan søke om betalingsavtale, men det er strenge vilkår for å få en slik avtale.

En betalingsavtale kan være en avtale om betalingsutsettelse, avdragsordning eller en kombinasjon av begge deler. 

I praksis skal det mer til for å få en betalingsavtale for aktive næringsdrivende siden det vil kunne virke konkurransevridende i markedet. 

Viktig informasjon

Vær oppmerksom på at vi ikke kan stanse innkrevingen mens vi behandler søknaden din, og at det vil løpe forsinkelsesrenter fra forfallsdatoen og fram til kravet er betalt. 

Dette må være oppfylt for å kunne få en betalingsavtale

Alle vilkårene må være oppfylt for å få kunne en betalingsavtale:

 • Du er ikke i stand til å betale kravene på vanlig måte.
 • Søknaden må inneholde et betalingstilbud / forslag til nedbetalingsplan. Søknaden må omfatte alle skatte- og avgiftskravene du eventuelt har.
 • Betalingstilbudet må være det beste du kan gi.
 • Betalingstilbudet ditt må gi oss bedre dekning enn vi får ved å fortsette innkrevingen.
 • Det at du får en betalingsavtale, må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Slik søker du om betalingsavtale

Du kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

 • skatt og/eller arbeidsgiveravgift
 • merverdiavgift (MVA)
 • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Du kan søke om betalingsutsettelse eller betalingsavtale for

 • skatt/arbeidsgiveravgift
 • merverdiavgift
 • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Hvis du har alvorlige gjeldsproblemer

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som kan hjelpe skattepliktige som er i en særlig vanskelig livssituasjon. Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre den skattepliktige i stand til å betale riktig skatt