Pressemelding

Dette er kravene som må oppfylles for å bli registrert som bosatt i Folkeregisteret

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Med dagens innreiseregelverk er hovedregelen at utenlandske statsborgere må være registrert som bosatt i Folkeregisteret for å få lov til å komme inn i landet. Her er kravene som må oppfylles for å bli registrert som bosatt.

Det er justisdepartementet som forvalter innreiseregelverket. Skatteetaten forvalter Folkeregisterloven som tar stilling til hvem som skal registreres som bosatt i Folkeregisteret.

Du må møte opp personlig for å melde innflytting

Når du skal bli registrert som bosatt i Folkeregisteret må du møte opp personlig på et ID-kontor for å melde innflytting og for å bli ID-kontrollert. Du må ha med dokumentasjon på at du har lovlig opphold i Norge, og at du har som hensikt å bosette deg her i mer enn seks måneder.  

– Alle kravene må være oppfylt. Først når du oppfyller alle vilkårene vil du bli registrert som bosatt i Folkeregisteret og tildelt et fødselsnummer, sier avdelingsdirektør i Folkeregisteret, Elin Imsland.

Imsland forteller at det ikke er mulig å gjennomføre ID-kontrollen digitalt eller på noen annen måte enn ved personlig oppmøte.

– Når vi tildeler et fødselsnummer, må vi være sikre på at identitetsopplysningene vi registrerer i Folkeregisteret er riktige og av høy kvalitet. Det er avgjørende for den nasjonale ID-forvaltningen, og bidrar til å sikre at vi kun tildeler én identitet til én person i Norge, sier hun.

Du er ikke registrert som bosatt hvis du har et d-nummer

I tillegg til de som er registret som bosatt i Norge og som har et fødselsnummer, registreres det opplysninger om personer med tilknytning til Norge, men som ikke regnes som bosatt. Disse tildeles et d-nummer istedenfor et fødselsnummer.

Et d-nummer er kun ment for personer som skal oppholde seg i Norge i mindre enn seks måneder eller som har annen midlertidig tilknytning til Norge. Dette gjelder også for personer som pendler til jobb i Norge og utenlandske statsborgere som driver næringsvirksomhet i Norge.

– En person som pendler til jobb i Norge vil sjeldent oppfylle vilkårene for å bli bosatt, selv om tilknytting til Norge varer i mer enn seks måneder. De vil ofte kun oppfylle vilkårene for å få et d-nummer, sier Elin Imsland.

Imsland presiserer at lovlig opphold og et d-nummer ikke må forveksles med at du er registrert som bosatt i Folkeregisteret. 

– I Folkeregisteret knyttes d-nummeret til en oppholdsadresse i Norge, men dette må ikke forveksles med at du er registrert som bosatt i Norge

– Du er aldri registrert som bosatt hvis du har et d-nummer, selv om du er registrert i Folkeregisteret og har en adresse knyttet til d-nummeret. Du må ha et fødselsnummer for å være bosatt i Norge, avslutter hun.

Du må ha til hensikt å oppholde deg her i mer enn seks måneder

Når du har til hensikt å bo i Norge i minst seks måneder, enten seks sammenhengende måneder eller mer varig, så har du plikt til å melde flytting til Norge. Dette er for å sikre et mest mulig korrekt og oppdatert Folkeregister.

Personer på d-nummer kan ikke melde flytting hvis intensjonen er å pendle til hjemlandet eller oppholde seg her midlertidig.

For å bli bosatt må du sannsynliggjøre at du skal bo her, og legge ved dokumentasjon på dette. Det kan for eksempel være en arbeidskontrakt over en viss lengde, eller dokumentasjon på at du eier eller langtidsleier en bolig her. Det er straffbart å oppgi feil opplysninger i meldingen.

Det er Skatteetaten som vurderer om du oppfyller vilkårene for å bli registrert bosatt og få tildelt et fødselsnummer. Dersom du ikke oppfyller vilkårene for dette, kan du bli tildelt et d-nummer i forbindelse med søknad om skattekort.

 

Fakta

Bosatt: En person registreres som bosatt i Folkeregisteret når han eller hun har lovlig opphold i Norge og har til hensikt å bli her i minst seks måneder. Status som bosatt fører med seg en rekke rettigheter og plikter.

Fødselsnummer: Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer.

D-nummer: Et d-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder.