Pressemelding

Forventer at kryptovaluta for milliarder rapporteres i skattemeldingen

  • Publisert:

I skattemeldingen for 2021 rapporterte nordmenn 9,8 milliarder kroner i inntekt og 23 milliarder kroner i formue fra investeringer i virtuelle verdier. Det er en kraftig økning fra året før. Samtidig utsettes stadig flere for kryptosvindel.

Marius Johansen, Skatteetaten

I disse dager rapporterer flere titusen personer virtuelle eiendeler i årets skattemelding. Skatteetaten erfarer både at langt flere personer oppgir at de eier kryptovaluta enn tidligere år, og at innmeldt inntekt, formue og fradrag øker kraftig.

Dette viser tallene for skattemeldingen 2021

  • 42.781 personer rapporterte at de eide kryptovaluta i 2021 – mot 15.251 i 2020.
  • Rapportert inntekt var på 9,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 8,8 milliarder kroner, fra 1 milliard kroner i 2020.
  • Rapportert formue var på 23 milliarder kroner. Dette er en økning på 15 milliarder kroner, fra 8 milliarder kroner i 2020.
  • Rapportert fradrag var på 3,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 3,3 milliarder kroner, fra 300 millioner i 2020.

– Vi er godt fornøyde med denne økningen, og forventer også i år at kryptovaluta for milliarder av kroner fylles ut i skattemeldingen, sier fagansvarlig for Skatteetatens kryptosatsing, Marius Johansen.

– Samtidig vet vi at mørketallene er store. Skatteetaten har identifisert rundt 180 000 personer i Norge som eide kryptovaluta i 2021, men anslår at det reelle tallet er langt høyere. I kontrollsakene i 2022 sendte vi ut varsel eller vedtak om endring for til sammen ca. 130 millioner kroner i inntekt og 500 millioner kroner i formue, fortsetter Johansen.

Kryptosvindel kan gi fradragsrett

Stadig flere krever også fradrag for tap på kryptovaluta.

– Vi ser at en større andel av disse er blitt utsatt for svindel. Særlig det siste året har svindel som involverer kryptovaluta bredt om seg i omfang, forteller Johansen.

Har du blitt svindlet, har du rett på fradrag under visse forutsetninger.

– Du må ha gjort en reell investering i kryptovaluta, og kunne dokumentere, og sannsynliggjøre at denne er endelig tapt. Du selv ansvarlig for å gjøre en vurdering av kravet før du sender inn skattemeldingen.

Eksempler på aktuell dokumentasjon kan være transaksjoner, e-post eller annen korrespondanse med svindleren(e), politianmeldelse og omtale av svindelen i media eller lignende.

– Vi oppfordrer folk til å ta vare på absolutt alt av dokumentasjon når de handler med kryptovaluta. Dette vil gjøre leveringen av skattemeldingen langt enklere.

 

Slik rapporterer du kryptovaluta

Har du gevinst, inntekt, formue eller tap i virtuelle eiendeler som for eksempel kryptovaluta eller NFT, må du selv oppgi det i skattemeldingen. Slik gjør du det: Virtuelle eiendeler (kryptovaluta med mer)

Hvis du har solgt kryptovaluta med tap kan du få fradrag for det, men du må kunne dokumentere både inngangsverdien og salgsprisen så godt som mulig med for eksempel informasjon fra kryptobørsene. Her kan du lese mer om både skattereglene og blant annet tap ved svindel: Skatteregler - Virtuelle eiendeler - Skatteetaten

Det er viktig å passe på at det samlede resultat for alle transaksjoner totalt er meldt inn (gevinst/tap) – ikke bare totalt hvor mye kryptovaluta man eier.

I tre år etter innleveringsfristen har du mulighet til å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt. Fristen for å endre skattemeldingen for 2022 er 30. april.
Slik gjør du det: Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige - Skatteetaten 

Kryptovaluta og skatt - dette må du vite

Skatteetaten arrangerte 13. april et seminar om krypto i skattemeldingen og kryptosvindel. I tillegg til Skatteetaten, medvirket Økokrim, KPMG, EY, DNB, Ræder og Kryptosekken for å snakke om kryptoåret som er gått, hvordan du skal rapportere krypto i skattemeldingen og hvordan krypto i økende grad brukes i svindel.

Se opptaket på Skatteetatens Youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=_dVyzrP1_tU