Pressemelding

Mange har spørsmål om boligen i skattemeldingen - dette må du sjekke 

  • Publisert:

Hvert år henvender mange seg til Skatteetaten for å spørre om hvordan de skal fylle ut opplysninger om boligen sin i skattemeldingen. Feil i opplysningene om bolig kan gjøre at du betaler for mye eller for lite skatt, og det kan gi feil eiendomsskatt. Dette er de vanligste spørsmålene – og svarene.  

–  Skattemeldingen er ikke ferdig før du har sjekket, og informasjon om bolig er et område mange kanskje har lett for å glemme. Så langt har vi for eksempel minnet rundt 22 000 boligeiere på at de mangler boligopplysninger i skattemeldingen sin. Nå er det opp til hver enkelt å sjekke om opplysningene stemmer, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.    

Det du oppgir i skattemeldingen påvirker eiendomsskatten 

Rundt 43 000 personer mangler formuesverdi for boligen i skattemeldingen sin. Hvis formuesverdien ikke står der eller du mener den er feil, må du fylle inn opplysninger om eiendommen selv. Gjelder det bolig må du oppi byggeår og boligareal, også kalt p-rom i skattemeldingen

Hvordan måler du opp et p-rom - Skatteetaten.no  

– Det første du må sjekke er om boligstørrelsen og byggeår for boligen du bor i er oppført i skattemeldingen. Dette er opplysninger som brukes for å beregne verdien på boligen din, forteller Marta Johanne Gjengedal.  

Over 100 kommuner bruker Skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatt. Kommunene som bruker Skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatt, slipper å ta jobben med å taksere alle boliger. 

I sin tur bruker Skatteetaten en modell som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Riktige opplysninger i skattemeldingen er derfor viktig både for riktig skatt og for å få riktig eiendomsskatt.  

– Hvis du mener at verdien i skattemeldingen er for høy, er det mulig å endre den. Du kan selv legge inn en ny verdi, men du må kunne dokumentere hvordan du har kommet frem til verdien, ved for eksempel en takst eller verdivurdering, hvis Skatteetaten ber om det, sier Marta Johanne Gjengedal. 

For høy eiendomsskatt? Da må du endre forrige skattemelding   

Den nye antatte verdien på boligen brukes av kommunene for å beregne eiendomsskatt. Men hvis du vil endre eiendomsskatten for i år må du endre skattemeldingen for 2021. Dette er fordi grunnlaget kommunene baserer seg på hentes fra siste fastsetting av formues- og inntektsskatt. 

– Det betyr at for eiendomsskatten du får i 2023 er det tallene fra 2021 som ligger til grunn. Vi deler løpende opplysninger om boligverdi med kommunene. Så dersom du endrer boligverdien, vil kommunen din motta nye opplysninger og dermed kunne justere eiendomsskatten, sier Marta Johanne Gjengedal. 

Formuesverdi av bolig og eiendom - Skatteetaten.no 

Har du tidligere endret skattemeldingen, men opplever at du må gjøre det på nytt?  

– Det kan dessverre skje at ikke alle endringene fra tidligere år kommer med i årets skattemelding. Derfor er det viktig å sjekke og sørge for å endre hvis opplysningene ikke stemmer, så blir det riktig, sier Marta Johanne Gjengedal. 

Ofte kan dette skje hvis du eier en bolig sammen med noen. Da er det nemlig viktig at dere fører opp like boligopplysninger i skattemeldingen. Ulike opplysninger er en av de vanligste årsakene til at endringene du gjør i skattemeldingen ikke følger med til neste år.  

– Ta derfor en ekstra sjekk med den eller de du eier bolig sammen med for å sørge for at dere har ført inn like opplysninger, sier Marta Johanne Gjengedal. 

Nye regler påvirker formuesverdien 

Før 2022 ble det vedtatt nye skatteregler som gjør at dyre boliger blir verdsatt høyere i skattemeldingen.  

Boligen du bor i er i skattemeldingen verdsatt til 25 prosent av en beregnet markedsverdi (basert på prismodell fra SSB). De nye reglene gjelder for boliger som har en markedsverdi på over 10 millioner kroner. Den delen av som overstiger 10 millioner kroner, er verdsatt til 50 prosent.  

Det vil si at en bolig til 15 millioner kroner i 2021 ble verdsatt til 3,75 millioner kroner i skattemeldingen, mens den i 2022 er verdsatt til 5 millioner kroner.  

Du kan endre og sende inn skattemeldingen flere ganger 

Har du levert skattemelding, men glemt å sjekke opplysninger om huset ditt? Fortvil ikke. Du kan endre og sende inn skattemeldingen på nytt opp til tre år etter leveringsfristen. 

Etter at skattemeldingen er levert med riktige boligopplysninger, behandler Skatteetaten den og lager et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret står det hvor mye penger du får igjen eller hvor mye du må betale i restskatt. De fleste vil ha det før sommeren, men du får beskjed når ditt skatteoppgjør er klart.  

 

Fakta om verdsettelse av bolig og eiendom i skattemeldingen

Formuesverdien fastsettes i utgangspunktet til 25 prosent av beregnet markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig. For inntektsåret 2022 har det kommet en ny sats for primærbolig over kr 10 000 000, den ligger på 50 % av den overskytende boligverdien. 

Boligkalkulator for å finne formuesverdi - Skatteetaten.no

Tomter verdsettes til 80 prosent av kostpris

Verdsettelse av tomt - Skatteetaten.no  

Fritidseiendommer verdsettes til 30 prosent av kostpris. I skattemeldingen for 2022 er formuesverdien på fritidseiendom oppjustert med 25 prosent. Dersom du har kjøpt fritidseiendom i løpet av året, skal du bruke formuesverdien som tidligere eier brukte ved siste fastsetting av formues- og inntektsskatt, oppjustert med 25 prosent. Grunnen til denne endringen er at fritidsboliger har hatt for lav formuesverdi sammenlignet med reell verdi.

Slik beregnes formuesverdien av fritidseiendom i Norge - Skatteetaten.no

Det er den som eier eiendommen 31. desember 2022 som er ansvarlig for eventuell skatt på eiendommen for inntektsåret 2022. 

Les mer på skatteetaten.no/bolig 

Illustrasjonsbilde av skattemeldingen med boligopplysninger