Slik beregnes formuesverdien av fritidseiendom i Norge

Ved første gangs verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt. 

Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. Det er ikke fastsatt oppjustering for inntektsåret 2023. 

Dersom du har kjøpt fritidseiendom i løpet av året, kan du bruke formuesverdien som tidligere eier brukte ved siste fastsetting av formues- og inntektsskatt.

Når det ikke er en formuesverdi

Har du verken opplysninger om kostpris eller tidligere fastsatt formuesverdi, registrerer du antatt markedsverdi. Det vil si, det fritidseiendommen ville blitt solgt for i dag.

Dersom du ikke selv klarer å vurdere antatt markedsverdi, kan du kontakte megler eller takstmann for å få verdien estimert. Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Ligger formuesverdien vesentlig over takstnivået for sammenlignbare eiendommer, kan du endre formuesverdien.