Slik beregnes formuesverdien av fritidseiendom i Norge

Ved første gangs verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. 

Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering.

I skattemeldingen for 2020 skal formuesverdien på fritidseiendom ikke oppjusteres. 

Dersom du har kjøpt fritidseiendom i løpet av året, skal du bruke formuesverdien som tidligere eier brukte ved siste fastsetting av formues- og inntektsskatt, eventuelt oppjustert med fastsatt prosentsats.

Når det ikke er en formuesverdi

Har du verken opplysninger om kostpris eller tidligere fastsatt formuesverdi, registrerer du antatt markedsverdi. Det vil si, det fritidseiendommen ville blitt solgt for i dag.

Dersom du ikke selv klarer å vurdere antatt markedsverdi, kan du kontakte megler eller takstmann for å få verdien estimert. Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Ligger formuesverdien vesentlig over takstnivået for sammenlignbare eiendommer, kan du endre formuesverdien.