Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Skattemelding for næringsdrivende: Fristen nærmer seg

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I fjor ble ett av ti selskaper ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemelding for næringsdrivende. Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt torsdag 31. mai.

Skatteetaten trenger korrekte og fullstendige opplysninger for å sikre riktig fastsetting av skatt. Næringsdrivende kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige oppgaver, som skattemeldingen. Det vil si at du må betale et beløp for hver dag du ikke har levert.

- Det er bra å se at de fleste leverer til riktig tid. Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du huske å levere denne innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Flere enn 70 000 fikk tvangsmulkt

Tvangsmulkt ved manglende levering av oppgaver ble innført med ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017. Endringen har ført til at flere leverer pliktige opplysninger innen fristen, noe som gir færre skjønnsfastsettelser.

I fjor ble det likevel fastsatt over 70 000 vedtak om tvangsmulkt for manglende levering av skattemelding for næringsdrivende. Det vil si at ett av ti selskaper fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen i tide.

Færre skjønnsfastsettelser

Antall næringsdrivende som får skjønnsfastsetting er mer enn halvert fra 2016 til 2017. I 2017 ble litt over 18.000 næringsdrivende skjønnfastsatt på grunn av manglende innlevering av skattemeldingen, sammenlignet med 38.000 året før. Det er rundt 8.000 personlig næringsdrivende (enkeltpersonsforetak) som ble skjønnsfastsatt, mot 15.000 året før, og 10.000 selskaper, mens dette var 23.000 året før.

- De fleste næringsdrivende rapporterer slik de skal. Hvis du er blant de få som ikke leverer opplysninger i tide, må Skatteetaten skjønnsfastsette skatten på grunnlag av de opplysningene vi har, blant annet fra tidligere år. Det blir ikke like korrekt som når skattyter selv rapporterer inn riktige opplysninger, sier Holte.

Skatteetaten hjelper deg

På skatteetaten.no finner du mye informasjon om skattemeldingen og nyttige verktøy. Hvis du ikke finner det du trenger der, kan du få veiledning på telefon, chat eller på Skatteetatens Facebookside,  Skatten min bedrift, hvor du blant annet kan få svar på spørsmål om skattemeldingen og se hva andre lurer på.

Enklere rapportering for småbedrifter

Næringsrapport skatt er en enklere leveringsløsning for dem som driver egen bedrift og foretar rapporteringen selv. Skatteetaten anslår at én av tre næringsdrivende kan bruke denne løsningen. Sjekk her: skatteetaten.no/naeringsrapportskatt

Utsette leveringsfristen

Det er mulig for næringsdrivende å søke om utsettelse av leveringsfristen dersom det ikke er mulig å levere i tide. Søknadsfristen er 31. mai.

Fakta 

Rundt 704 000 selskaper er pliktige til å levere skattemelding for næringsdrivende:

  •  364 000 enkeltpersonforetak
  •  321 000 aksjeselskaper
  •  19 000 deltakerlignende selskaper

I 2017 ble det fastsatt 73 789 vedtak om tvangsmulkt for sen eller manglende levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende, for til sammen 433 millioner kroner.

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen frist.

For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2018 er rettsgebyret 1130 kroner. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 56 500 kroner.

Tvangsmulkten løper til:

  • opplysningene gis
  • skattemyndighetene fastsetter ved skjønn
  • maksimal beløpsgrense er nådd

For mer informasjon og hjelp med skattemeldingen for næringsdrivende, se skatteetaten.no/naering