Pressemelding

I dag kommer skattepengene

  • Publisert:

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I dag mottar over 4 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,7 millioner får i gjennomsnitt 11.300 kroner igjen på skatten.

De 2,7 millioner skattyterne som har skatt til gode, får tilsammen 31 milliarder kroner tilbakebetalt. En halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen ti milliarder kroner, med 19.400 kroner i gjennomsnitt. 

- Skatteoppgjøret er den endelige beregningen ut fra opplysningene som ble levert i skattemeldingen. Skatteetaten beregner hvor mye skatt du skal ha betalt i fjor og enten betaler tilbake overskytende beløp eller krever inn restskatt. Slik blir skatten riktig, sier Nina Schanke Funnemark, assisterende skattedirektør.

Stemmer ikke tallene? Du skal endre selv

Hvis du finner feil eller får nye opplysninger, skal du nå i de fleste tilfeller endre dette selv ved å levere skattemeldingen på nytt. Dette kan du gjøre opp til tre år etter leveringsfristen. Endringen kom med ny skatteforvaltningslov i 2017. Tidligere måtte du sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten.

- Du fastsetter grunnlaget for skatten din selv når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen. Hvis du oppdager feil i etterkant, endrer du opplysningene og leverer en ny skattemelding. Det gjelder også hvis du brukte leveringsfritak. Det er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten, sier Funnemark.

Skatteetaten har laget en veileder som hjelper deg med å endre skatteopplysninger selv. I noen tilfeller vil det fremdeles være nødvendig å levere en klage for å få til endring. Det gjelder for eksempel endringer i selvangivelser for inntektsår 2015 og tidligere, eller endringer av opplysninger som Skatteetaten har fastsatt.

Senere oppgjør for næringsdrivende

For de som ikke mottar skatteoppgjøret 27. juni er det løpende oppgjør mellom 15. august og 24. oktober. Det gjelder blant annet personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.  Andre årsaker til at du får skatteoppgjøret senere kan være at skattemeldingen din mangler opplysninger, inneholder kompliserte forhold, eller du kan være tatt ut til kontroll.

Om lag 800.000 skattytere får skatteoppgjøret mellom 15. august og 24. oktober.

Tall og praktisk informasjon

Hovedtallene (per kommune) for oppgjøret 27. juni finner du her: skatteetaten.no/nokkeltall

  • Nesten 4,1 millioner lønnstakere og pensjonister mottar skatteoppgjøret 27. juni.
  • 2,7 millioner får i gjennomsnitt 11.300 kroner igjen på skatten. Til sammen får de tilbakebetalt 31 milliarder kroner.
  • Rundt 550.000 lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen ti milliarder kroner, med 19.400 kroner i gjennomsnitt.
  • Rundt 800.000 har hverken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.
  • 1 million av de som mottar skatteoppgjøret nå leverte skattemeldingen mens 3 millioner personer brukte leveringsfritak.

Levering av skattemelding

  • 3,2 millioner (71%) lønnstakere og pensjonister totalt brukte leveringsfritak, det vil si de gjorde ikke endringer i skattemeldingen, men lot den bli levert automatisk med de forhåndsutfylte opplysningene ved leveringsfristen.
  • Totalt 1,3 millioner lønnstakere og pensjonister leverte skattemeldingen. De aller fleste (1,2 millioner, 92%) av disse leverte elektronisk. Rundt 85.000 leverte på papir. De fleste som leverer skattemeldingen har gjort endringer til skattemeldingen. Noen leverer den også uten endringer.

Utbetaling av penger til gode og betalingsfrist restskatt

De som har skatt til gode, får pengene inn på konto innen tre uker fra 27. juni. De aller fleste får pengene utbetalt på oppgjørsdatoen. I skattemeldingen du mottok i april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Hvis du ikke har oppgitt noen konto, får du tilsendt et utbetalingskort i posten til din folkeregistrerte adresse.

Hvis skatteoppgjøret du mottar 27. juni viser at du har restskatt, er fristen for å betale 20. august. Er restskatten over tusen kroner, deles beløpet over to terminer, med andre termin 24. september. Faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist sendes elektronisk eller i posten.

Varsel om skatteoppgjør

Du mottar elektronisk varsel fra Skatteetaten når skatteoppgjøret ditt er klart. Du logger deg inn på skatteetaten.no for å se skatteoppgjøret ditt.

De som har reservert seg mot digital kommunikasjon mottar skatteoppgjøret i posten.

Nå slipper du kø: timebestilling på skattekontoret

Denne uken innførte Skatteetaten timebestilling for de som skal besøke skattekontoret. I dag kan det aller meste ordnes på skatteetaten.no, og spørsmål kan besvares på nettsiden eller på telefon. Skatteetaten har nylig utvidet den digitale veiledningen til også chat og en Facebook-side for næringsdrivende.

Det er kun når det skal foretas ID-kontroll ved innflytting eller arbeid i Norge at du er pliktig til å møte på et skattekontor.

Du bestiller time på skatteetaten.no, telefon eller skattekontoret. Les mer og bestill time her: skatteetaten.no/timebestilling

Mer informasjon på skatteetaten.no

Les mer om skatteoppgjøret her: skatteetaten.no/skatteoppgjor

Les mer om hvordan du endrer eller klager her: skatteetaten.no/klage