Nyhet

Slik vet du om du er registrert som bosatt i Folkeregisteret eller ikke

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

– Hvis du har et d-nummer er du ikke registrert som bosatt i Folkeregisteret, selv om du er registrert med en adresse i Norge, sier avdelingsdirektør i Folkeregisteret, Elin Imsland. 

Endringer i krav til dokumentasjon

Med virkning fra 21. mai 2021 endres kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise. Les mer på regjeringen.no.

Dagens innreiseregler er knyttet opp mot bosatt-statusen i Folkeregisteret 

Det er justisdepartementet som forvalter innreiseregelverket. Skatteetaten forvalter Folkeregisterloven som tar stilling til hvem som skal registreres som bosatt i Folkeregisteret.  

Reglene for hvem som skal registreres som bosatt i Folkeregisteret har ikke blitt endret, men fordi innreiseregelverket har blitt strammet inn, har bosatt-statusen i Folkeregisteret fått større betydning enn tidligere. 

Hvem regnes som bosatt 

Kun personer som er registrert med status som bosatt i Folkeregisteret og som har fått tildelt et fødselsnummer, regnes som bosatt i Norge.  

Personer med d-nummer regnes ikke som bosatt 

Personer med et d-nummer regnes ikke som bosatt i FolkeregisteretDette gjelder selv om du har en oppholdsadresse i Norge.  

Hvem kan søke om å bli bosatt i Norge 

– For å bli bosatt i Folkeregisteret og få tildelt et fødselsnummer, må du ha lovlig opphold og til hensikt å oppholde deg her i mer enn seks måneder, sier Elin Imsland.   

Personer med d-nummer skal ikke bli registrert som bosatt i Norge hvis intensjonen er å pendle til hjemlandet eller oppholde seg her midlertidig.   

– En person som pendler til jobb i Norge vil normalt ikke oppfylle vilkårene for å bli bosatt, selv om tilknytting til Norge varer i mer enn seks måneder, presiserer Imsland.

Profilbildea av avdelingsdirektør i Folkeregisteret, Elin Imsland.
Avdelingsdirektør i Folkeregisteret, Elin Imsland.

Hva kreves for å bli bosatt i Folkeregisteret

Å bli bosatt forutsetter at du melder innflytting. For å melde innflytting må du møte opp personlig på et skattekontor for å bli ID-kontrollert. På ID-kontrollen må du ha med dokumentasjon på at du har lovlig opphold i Norge, og at du har som hensikt å bosette deg her i mer enn seks måneder.     

– Sett deg godt inn i hva som kreves av dokumentasjon før du kommer til ID-kontrollen så blir søknaden din behandlet raskere, oppfordrer Imsland.  

Når du melder innflytting må du legge ved dokumentasjon på at du har lovlig opphold i Norge og sannsynliggjøre at du skal bo her i mer enn seks måneder. Det kan du gjør ved å for eksempel legge ved en arbeidskontrakt, eller dokumentasjon på at du eier eller langtidsleier en bolig her.   

Du må oppfylle alle vilkårene for å bli bosatt i Folkeregisteret og få tildelt et fødselsnummer.

skatteetaten.no/innflytting finner du mer informasjon om bestilling av time og hva du må ha med deg av dokumentasjon.

Fakta om å være registrert bosatt

Etter Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen§ 2 har du rett til innreise om du er "bosatt i Norge". I Justisdepartementets rundskriv G-11/2021 er det presisert at med «bosatt i Norge» menes utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge. 

Fødselsnummer
Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert som bosatt i Norge har et fødselsnummer. 

D-nummer
Et d-nummer er et identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder.