Nyhet

Utsettelse av skattemeldingsfrist for oppdrettere

  • Publisert:

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret og som søker om utsettelse for levering av skattemeldingen få innvilget dette, de vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt om de ikke rekker fristen for levering 31. mai.

Skatteetaten arbeider sammen med Finansdepartement med en veiledning for fastsettingen av formuesverdien av ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Arbeidet pågår fortsatt 31. mai 2022.

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret, og som søker om utsatt frist for levering på dette grunnlaget vil få søknaden innvilget.

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret vil ikke bli ilagt tvangsmulkt selv om de ikke leverer skattemelding innen fristen 31. mai 2022.