Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Renter

Siste publiserte rettskilder om Renter

  1. Spørsmål om endring av skjerming på aksjer og skattlegging av gevinst som følge av korrigert registrering av RISK

  2. Fradrag for tap ved realisasjon av eiendom og valutagevinst ved realisasjon av lån på Island. Fastsettelse av inngangsverdi på fordring, samt fradragsrett for indekstillegg på indeksregulerte lån

  3. Skatterettslig behandling av utbetaling fra amerikansk IRA-konto

  4. Skatterettslig behandling av utbetaling fra amerikansk IRA-konto

  5. Prinsipputtalelse - "Negative renter", utenfor næring