Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Fastsetting

Siste publiserte rettskilder om Fastsetting

  1. Tilleggsskatt grunnet feilføring av bilag. Spørsmål om det foreligger åpenbare regne- eller skrivefeil

  2. Anmodning om endring av Skatteklagenemndas vedtak etter skatteforvaltningsloven §13-9 - saksbehandlingsfeil

  3. Godtgjørelse for «dobbelt innbetalt» merverdiavgift

  4. Klage på endring av ligning – tilordning av uteholdt omsetning