Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2020

  • Publisert:
  • Avgitt 06.01.2020
Saksnummer SKD 2020/1

SKD-melding 1-2020 - Arbeidsgiveravgift til folketrygden.pdf