Prinsipputtalelse

Merverdiavgift § 11 - utgangspunktet for vurderingen av om en offentlig institusjon skal registreres etter bestemmelsens første eller annet ledd

  • Publisert:
  • Avgitt 16.11.1999

1999.11.16 Fellesskriv registrering etter § 11 1. eller 2.ledd (PDF)