Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Informasjonsbrev om merverdiavgift på oppsitt og premiepenger for travkusker

  • Publisert:
  • Avgitt 17.04.2020

Vi ønsker med dette brevet å informere om reglene for merverdiavgift på oppsitt (startpenger) og premiepenger til travkusker. Informasjonen gjelder deg som driver med kusking i travløp som ledd i næringsvirksomhet.

Se skatteetaten.no/naringsdrivende for mer informasjon om næringsvirksomhet.

Informasjon om merverdiavgift

Oppsitt (startpenger)

Oppsitt som utbetales til travkusk for start i travløp, er avgiftspliktig. Travkusken skal beregne utgående merverdiavgift av denne omsetningen. Dette er slått fast av Høyesterett i dom av 12. februar 2019, hvor tema var merverdiavgift for kusking av travhester ("Travkuskdommen").

Premiepenger

Det Norske Travselskapets Løpsreglement ble endret 14. september 2017. Dette har fått virkning for avgiftsplikten på premiepenger til travkusker.

Andel av premiepenger som er utbetalt til travkusk før 14. september 2017, er avgiftspliktig. Det skal beregnes utgående merverdiavgift av denne omsetningen. Dette er slått fast av Høyesterett i Travkuskdommen.

Andel premiepenger som utbetales til travkusk etter 14. september 2017, er ikke avgiftspliktig hvis travkusk får den andel av premiepenger som er bestemt i Det Norske Travselskapets Løpsreglement (10 % dersom travkusk og travtrener er samme person. 5 % dersom travkusk og travtrener ikke er samme person).

Unntak: Dersom travkusk får andel av premiepenger større enn prosentsatsen som er bestemt i Det Norske Travselskapets Løpsreglement, er det som utbetales ut over denne prosentsats avgiftspliktig og det skal beregnes utgående merverdiavgift av denne omsetningen.  

Fradrag for inngående merverdiavgift

For deg som driver med kusking som ledd i næringsvirksomhet, og mottar avgiftspliktige oppsitt, og/eller avgiftspliktig andel av premiepenger, vil du ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser som knytter seg til utførelse av denne virksomheten.

Informasjon om endring av skattemeldinger for merverdiavgift

Som skattepliktig skal du sørge for å gi riktige opplysninger i skattemeldinger, og du plikter å opplyse om eventuelle feil.

Du har adgang til å endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger for merverdiavgift (merverdiavgiftsoppgaven) ved levering av endringsmelding. Fristen for endring er tre år etter fristen for innsending. Det vil si at fristen for å endre skattemeldingen for merverdiavgift for 1. termin 2017 er 10. april 2020.

Dersom du finner feil i tidligere innsendte skattemeldinger for merverdiavgift etter å ha lest dette brevet, må du vurdere om du har rett og plikt til å endre skattemeldingen for merverdiavgift.

Kilder

Travkuskdommen: Høyesteretts dom HR-2019-273-A

Skattedirektoratet har også publisert en kommentar til Travkuskdommen fra Høyesterett. Den er tilgjengelig her.

Du kan besøke travsport.no for å finne informasjon om Det Norske Travselskaps Løpsreglement.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål til innholdet i dette informasjonsbrevet, er du velkommen til å ta kontakt med oss per e-post til: [email protected], eller [email protected].

Veiledning MVA trav