Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - tolkningsuttalelse om overdragelse av bygg under oppføring

  • Publisert:
  • Avgitt 17.09.2018

Vi viser til Skattedirektoratets fellesskriv av 6. februar 2015 om merverdiavgift av utleibygg under oppføring - Skattedirektoratets prinsipputtalelse avgitt 6. februar 2015.  

Finansdepartementet har i brev av 13. september 2018 vurdert utvalgte spørsmål som ble tatt opp i fellesskrivet. Departementet har ikke funnet å kunne slutte seg til den rettsforståelse direktoratet la til grunn. Fellesskrivet trekkes derfor tilbake.

Vennligst oppgi vår referanse - 2015/414962 - ved henvendelse i saken.

Se Finansdepartementets brev av 13. september 2018, til Skattedirektoratet.