8. Forskuddsfakturering

  • Publisert:

Forskuddsfakturering er som hovedregel ikke tillatt, men det er gjort unntak for tilfeller der det mottas betaling for fremtidige abonnementsytelser mv. Idet reiser gjerne blir betalt på forhånd, aksepteres det av praktiske grunner at også reiser inntil videre kan forskuddsfaktureres ved betaling, begrenset til en periode på ett år. Ved omsetning av pakker med flere avgiftspliktige tjenester (f.eks. persontransport, servering og utleie av bil) kan bare den delen av pakken som gjelder persontransporten forskuddsfaktureres.