Prinsipputtalelse

Utkjøring av matvarer mv. - Bruk av kassasystemer for å registrere salg

  • Publisert:
  • Avgitt 09.09.2021

Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig funksjonalitet på plass slik at rett betalingsmiddel kan registreres på kassasystemet.

Bakgrunn

I Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 18. mars 2020 om “Utkjøring av matvarer mv. - Bruk av kassasystemer for å registrere salg” legger Skattedirektoratet til grunn at den “metode” som fremgår av prinsipputtalelse av 31. januar 2006  fremdeles kan benyttes, forutsatt at det etableres løsninger som sikrer at riktig betalingsmiddel kan registreres på kassasystemet før kvitteringen skrives ut.

I tillegg uttaler Skattedirektoratet bl.a. følgende:

Skattedirektoratet ser at koronapandemien nå har medført behov for å iverksette hurtige løsninger, og at ikke alle har mulighet for å tilrettelegge den tekniske løsningen i kassasystemet i takt med dette. På denne bakgrunn legger vi til grunn at den midlertidige løsningen som er skissert med registrering av kontantsalget ved bruk av "kredittsalgsmodulen" e.l., er en akseptabel løsning.

Skattedirektoratets vurdering

Korona-pandemien rammet med særlig tyngde i mars 2020. Skattedirektoratet er av den oppfatning at de hensynene som lå bak “unntaket” for å registrere riktig betalingsmiddel, ikke lenger er til stede.

Direktoratet forutsetter derfor at de som registrerer kontantsalg fortløpende på kassaapparatet eller lignende på forretningsstedet, samtidig med at varene bringes ut av lokalet, nå har fått nødvendig funksjonalitet på plass slik at riktig betalingsmiddel kan registreres.