Prinsipputtalelse

Uttalelser om merverdiavgift nr 30-1973

  • Publisert:
  • Avgitt 26.11.1973

1973.11.26 R.30 (PDF)