Prinsipputtalelse

Uttalelser om merverdiavgift nr 8-1971

  • Publisert:
  • Avgitt 07.06.1971

1971.06.07 U8-71 (PDF)