Sats for:

Formuesskatt og verdsettingsrabatter

Formuesskatten er en skatt som fastsettes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Verdsettingsrabatter regnes ut automatisk i skattemeldingen. Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den som er skattepliktig. 

Slike eiendeler kan for eksempel være din primærbolig, en sekundærbolig, aksjer, driftsmidler, inkludert næringseiendom.


Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse  Formue Sats
Skatteklasse 0 og 1 0 – 1 700 000 kroner 0,0 %
  1 700 001 kroner og over 0,7 %

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

Formuesskatt til staten

Skatteklasse  Formue  Sats
Skatteklasse 0 og 1 0 - 1 700 000 kroner 0,0 %
  1 700 001 kroner - 20 000 000 kroner  0,3 %
  20 000 001 kroner og over 0,4 %

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.