Sats for:

Gaver til frivillige organisasjoner

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

  1. Organisasjonen må tilfredstille skattelovens krav til aktivitet, formål og nasjonalt omfang. Se listen over godkjente organisasjoner.
  2. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon. Det finnes et maksimalt beløp for fradrag for gaver. Se under.
  3. Gaven må være forhåndsutfylt i skattemeldingen. (For gave til utenlandsk organisasjon, se nedenfor)

Slik får du fradraget

Din gave skal stå ferdig påført i skattemeldingen din. Hvis forhåndsutfylling mangler, skal du ikke føre beløpet selv, men ta kontakt med den aktuelle organisasjonen og be dem rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer.

Gave til utenlandsk organisasjon eller tros- og livsynssamfunn blir ikke rapportert og forhåndsutfylt. Du må føre opp gavebeløpet i skattemeldingen din. Se listen over godkjente utenlandske organisasjoner.


Maksimalt fradrag 50 000 kroner