Gave til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn

Det gis fradrag for gaver gitt til visse norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. For å få fradraget må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene og ha rapportert gaven elektronisk til Skatteetaten.

Gavemottaker 

Organisasjoner som mottar gaver kan søke om godkjenning og må rapportere inn gaver de har fått.

Gavegiver 

Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Det finnes også enkelte utenlandske organisasjoner som er godkjent av skattemyndighetene. 

Liste over godkjente organisasjoner