Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.


Satser for trekkpliktige naturalytelser med videre.

Fri kost og losji Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji 128 kroner
Fri kost - alle måltid   91 kroner
Fri kost - to måltid   71 kroner
Fri kost - ett måltid   47 kroner
Fritt losji - ett eller delt rom   37 kroner