Sats for:

Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.


Satser for trekkpliktige naturalytelser med videre.

Fri kost og losji Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji 124 kroner
Fri kost - alle måltid 88 kroner
Fri kost - to måltid 69  kroner
Fri kost - ett måltid 45 kroner
Fritt losji - ett eller delt rom 36 kroner
footer/desktop/standard