Sats for:

Kost og losji - satser for fordelsbeskatning av fri kost og/eller losji i arbeidsforhold

Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel trekkpliktig og skattepliktig fordel og skattlegges etter satser som Skattedirektoratet fastsetter årlig.

Satsen for fritt losji brukes der arbeidstaker bor i ett rom alene eller sammen med noen. Fordel ved å bo i mer enn ett rom, f.eks i leilighet eller hus, følger reglene om fri bolig og fordelen verdsettes i utgangspunktet til markedsleie.

Det skal bare regnes med det antall dager som arbeidstakeren faktisk mottar slike ytelser. 


Satser for trekkpliktige naturalytelser med videre.

Fri kost og losji Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji 144 kroner
Fri kost - alle måltid   102 kroner
Fri kost - to måltid   79 kroner
Fri kost - ett måltid   52 kroner
Fritt losji - ett eller delt rom   42 kroner