Sats for:

Merverdiavgift

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. På denne siden finner du standardsatsen for merverdiavgift. Enkelte bransjer og områder har egne satser for merverdiavgift.


Alminnelig sats 25 %
Næringsmidler 15 %
Persontransport, kinobilletter, utleie av rom* 12 %

* Persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.