Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Merverdiavgift

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. På denne siden finner du standardsatsen for merverdiavgift. Enkelte bransjer og områder har egne satser for merverdiavgift.

Lav sats reduseres midlertidig fra 12 prosent til 6 prosent

Endringen gjelder

  • fra og med 1. april 2020
  • til og med 30. juni 2021

Lav sats gjelder blant annet persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.


Generell sats 25 %
Næringsmidler 15 %
Persontransport, kinobilletter, utleie av rom* 12 %

* Persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.