Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Merverdiavgiftssatser kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen

Næringsdrivende og offentlige institusjoner skal innrapportere og betale norsk merverdiavgift når de kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.


Vare / tjeneste Sats Kommentar
Tjenester kjøpt fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Det finnes noen unntak 25% Reglene for mva-satser følger regelverket for beregning av merverdiavgift i Norge, men det er kjøperen som har plikt til å beregne denne.

Kjøperen har plikt til å betale merverdiavgift på tjenester kjøpt fra utlandet

Når norske selskaper kjøper tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen er de selv ansvarlige for å beregne og betale merverdiavgift i Norge. Forutsetningene er:

  • Kjøperen må være en offentlig virksomhet eller næringsdrivende som driver virksomhet i Norge eller har tilknytning til Norge. Dette gjelder også utenlandske virksomheter som har en merverdiavgiftsrepresentant i Norge.
  • Tjenesten er avgiftspliktig hvis den hadde blitt solgt i Norge
  • Tjenesten kan utføres hvor som helst

Få hjelp til å avgjøre hva du må gjøre

Ved å svare på inntil seks spørsmål får du et veiledende svar på hvilke regler som gjelder for deg.

Kjøpet må gjelde en tjeneste som kan utføres hvor som helst

For at du skal kunne si at du har kjøpt en tjeneste fra utlandet, må dette være en type tjeneste som i prinsippet kan utføres hvor som helst. Det vil si at den kan fjernleveres.

Eksempler på fjernleverbare tjenester:

  • Rådgivnings- / konsulenttjenester
  • Regnskapstjenester
  • Tjenester som leveres elektronisk, blant annet digitale produkter levert over nett
  • Utleie av arbeidskraft

Hvis arbeidets art gjør at det må utføres i Norge, for eksempel når en utenlandsk leverandør arbeider på en eiendom i Norge, plikter leverandøren å registrere virksomheten i Norge. Det finnes noen unntak.

Transaksjoner innad i et selskap

Når avdelinger i et selskap, med kontorer både i Norge og i utlandet, utfører tjenester for hverandre regner vi ikke dette som omsetning eller kjøp. Når en tjeneste blir levert fra en ekstern leverandør til en utenlandsk filial eller et utenlandsk hovedkontor, for senere å bli overført til bruk for filial/hovedkontor i Norge, skal den norske mottakeren av tjenesten behandle dette som sitt tjenestekjøp og rapportere og betale norsk merverdiavgift. Dette gjelder så lenge vilkårene for avgiftsplikten er oppfylt. Dette gjelder ikke hvis det er beregnet merverdiavgift av tjenesten i utlandet og virksomheten kan dokumentere dette.

Tjenesten må være fjernleverbar, se mer om dette i avsnittet over.

Ordningen gjelder for næringsdrivende eller offentlige institusjoner som har hovedkontor, en filial eller et annet fast forretningssted i Norge.

Ordningen gjelder ikke for privatpersoner og ideelle organisasjoner og foreninger som ikke driver næringsvirksomhet. Blir tjenesten kjøpt inn for å brukes i organisasjonens næringsvirksomhet, må organisasjonen rapportere og betale merverdiavgift.

Rapportering og betaling

Kjøperen må regne om kjøpesummen til norske kroner ut fra Tolletatens valutakurs på leveringstidspunktet. Se importkalkulatoren på toll.no

Kjøpere som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal rapportere merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet som utgående avgift i mva-meldingen. Det er ingen nedre beløpsgrense for slike kjøpere.

Kjøpere som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal rapportere gjennom mva-meldingen for omvendt avgiftplikt (RF-0005). Plikten til rapportering og betaling gjelder bare dersom merverdiavgiftsgrunnlaget for kvartalet utgjør minst 2000 kroner.

Se frister for levering: Rapportere merverdiavgift