Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Merverdiavgiftssatser kjøp og salg av gull til næringdrivende eller offentlige virksomheter

Ved omsetning av gull basert på vekt og finhetsgrad til næringsdrivende og offentlig virksomhet skal kjøperen beregne og innbetale merverdiavgiften.


Vare / tjeneste Sats Kommentar
Gull basert på vekt og finhetsgrad Beregnes av kjøper Hvis du som næringsdrivende selger gull til andre næringsdrivende eller offentlige virksomheter, skal du ikke beregne og kreve merverdiavgift fra kjøperen. Dette gjelder omsetning av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler. Du skal føre omsetningen som 0-satset i ditt regnskapssystem. Du skal også angi i salgsdokumentet at omsetningen er omfattet av reglene om omvendt avgiftsplikt og at merverdiavgift ikke er beregnet. Du skal skrive inn kjøperens organisasjonsnummer i salgsdokumentet. Hvis kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal det stå "mva" etter organisasjonsnummeret.
Gullsmykker og andre gullgjenstander 25 % Regnes om vanlig salg.