Sats for:

Skattesatser på Jan Mayen og bilandene i Antarktis


Lønnsinntekt som er skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven skattlegges etter de samme satser som for Svalbard. 

Satsen for trygdeavgift er også den samme som for Svalbard. Se skattesatser på Svalbard.

Lønnstrekk på Jan Mayen og bilandene i Antarktis skal foretas med følgende satser:

  • Lav sats: 8 prosent.
  • Høy sats: 22 prosent.

Skatten beregnes med en lav sats for inntekt opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med en høyere sats for overskytende inntekt.

  • Trygdeavgift av lønn mv. er 8,2 prosent.
  • Trygdeavgiften av pensjoner mv. er 5,1 prosent.