Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Skattesatser på Jan Mayen og bilandene i Antarktis


Lønnsinntekt som er skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven skattlegges etter de samme satser som for Svalbard. 

Satsen for trygdeavgift er også den samme som for Svalbard. Se skattesatser på Svalbard.

Lønnstrekk på Jan Mayen og bilandene i Antarktis skal foretas med følgende satser:

  • Lav sats: 8 prosent.
  • Høy sats: 22 prosent.

Skatten beregnes med en lav sats for inntekt opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med en høyere sats for overskytende inntekt.

  • Trygdeavgift av lønn mv. er 8,2 prosent.
  • Trygdeavgiften av pensjoner mv. er 5,1 prosent.