Skjema RF-1223

Drosje- og godstransportnæring

Skjemaet skal leveres av foretak som transporterer med budbil. Det samme gjelder foretak som driver lastebilnæring eller har løyve for persontransport utenfor rute. Du leverer skjemaet som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Hjelp til å fylle ut den nye skattemeldingen

Hvis du er næringsdrivende og driver med drosje eller godstransport, kan du bruke den nye skattemeldingen for næringsdrivende. 

Utfylling av skattemelding for deg som kjører drosje eller godstransport

Hjelp til å fylle ut i Altinn

Du finner hjelp til utfylling inne i skjemaet.
 

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan du endre og levere på nytt skattemeldingen for 2018, 2019 og 2020.

Du kan bruke de eldre utgavene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

2020

2019