Endre kjønn

Søknader om endring av juridisk kjønn behandles av Skatteetaten (folkeregistermyndighetene).

Søknadsblanketten for endring av juridisk kjønn får du enten ved å bruke kontaktskjemaet eller ved å henvende deg til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Hva du må opplyse om

I henvendelsen for å få tilsendt søknadsblankett, er det tilstrekkelig at du opplyser om:

  • hva saken gjelder
  • fullt navn
  • fødselsnummer
  • bostedsadresse

Søknadsblanketten du vil motta fra Skatteetaten, vil inneholde nærmere informasjon om vilkår for endring og selve søknadsprosessen. Den sendes til din folkeregistrerte adresse.