Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Endre kjønn

Søknader om endring av juridisk kjønn behandles av Skatteetaten (folkeregistermyndighetene).

Søknadsblanketten for endring av juridisk kjønn får du enten ved å bruke kontaktskjemaet eller ved å henvende deg til:

Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

 

Hva du må opplyse om

I henvendelsen for å få tilsendt søknadsblankett, er det tilstrekkelig at du opplyser om:

  • hva saken gjelder
  • fullt navn
  • fødselsnummer
  • bostedsadresse

Søknadsblanketten du vil motta fra Skatteetaten, vil inneholde nærmere informasjon om vilkår for endring og selve søknadsprosessen. Den sendes til din folkeregistrerte adresse.