Skjema RF-1034

Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner

Er du personlig næringsdrivende med skatteplikt til flere kommuner skal du levere RF-1034 som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet foreslår du fordeling av formue og inntekt mellom kommunene.

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Skjema på papir

Tidligere års skjema

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.