Viktig informasjon

Oppdatert skjema for 2020 finn du her midt i februar.

Skjema RF-1034

Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner

Er du personleg næringsdrivande med skatteplikt til fleire kommunar skal du levere RF-1034 som vedlegg til skattemeldinga. I skjemaet foreslår du fordeling av formue og inntekt mellom kommunane.

Logg inn og fyll ut RF-1034:

Fyll ut og lever saman med skattemeldinga

Næringsdrivande og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivande kan bruke papirskjemaet til å førebu seg og som støtte ved utfylling.

 

Skjema på papir

Tidlegare års skjema

Du kan bruke dei eldre utgåvene som støtte dersom du treng å endre noko i skattemeldingar du har sendt inn tidlegare.