Skjema RF-1217

Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier

Skjemaet skal leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven, og som har poster i balansen i næringsoppgaven hvor de regnskapsmessige verdier er forskjellig fra de skattemessige.

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

 

 

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.