Skjema RF-1053

Fradrag i skatt for forskning og utvikling (UTGÅTT)

Skjemaet RF-1053 ble brukt til å kreve fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt, frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Opplysningene du tidligere rapporterte i dette skjemaet, skal du nå oppgi i skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen.