Skjema RF-1053

Fradrag i skatt for forskning og utvikling

Skjemaet skal fylles ut av alle skattytere som krever fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt. Du leverer RF-1053 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivende som krever fradrag etter skattefunnordningen, jf skatteloven § 16-40, må ha revisors signatur på skjema RF-1053 selv om de ikke har revisorplikt eller har adgang til å velge bort revisor jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder også for de som har sagt opp revisor før levering av skattemeldingen. I begge tilfelle må RF-1053 skrives ut slik at revisor kan signere på papirutskriften. Utskriften må deretter skannes inn og lastes opp i Altinn som et vedlegg til skattemeldingen.

Se nærmere informasjon på skattefunn.no

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.