Skattemeldingskjema

Oppdatert skjema for 2021 blir tilgjengelig her midt i februar.

Skjema RF-1053

Fradrag i skatt for forskning og utvikling

Skjemaet skal fylles ut av alle skattytere som krever fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt. Du leverer RF-1053 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave.

Næringsdrivende som krever fradrag etter skattefunnordningen, jf skatteloven § 16-40, må ha revisors signatur på skjema RF-1053 selv om de ikke har revisorplikt eller har adgang til å velge bort revisor jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder også for de som har sagt opp revisor før levering av skattemeldingen.

I begge tilfeller må RF-1053 skrives ut slik at revisor kan signere på papirutskriften.

Utskriften må deretter skannes inn og lastes opp i Altinn som et vedlegg til skattemeldingen.

Se skattefunn.no for mer informasjon om SkatteFUNN-ordningen.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og skattemelding for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema kan du fortsatt endre og levere på nytt for 2018 og 2019 hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.