Skjema RF-1053

Fradrag i skatt for forskning og utvikling

Skjemaet skal fylles ut av alle skattytere som krever fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt. Du leverer RF-1053 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave.

Hjelp til utfylling

Du finner hjelp til utfylling inne i skjemaet.

Næringsdrivende som krever fradrag etter skattefunnordningen, jf skatteloven § 16-40, må ha revisors signatur på skjema RF-1053 selv om de ikke har revisorplikt eller har adgang til å velge bort revisor jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder også for de som har sagt opp revisor før levering av skattemeldingen.

I begge tilfeller må RF-1053 skrives ut slik at revisor kan signere på papirutskriften.

Utskriften må deretter skannes inn og lastes opp i Altinn som et vedlegg til skattemeldingen.

Se skattefunn.no for mer informasjon om SkatteFUNN-ordningen.

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemeldingen for lønnsmottakere/pensjonister og skattemeldingen for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema for 2017 og 2018 kan du fortsatt endre og levere på nytt hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.