Skjema RF-1053

Fradrag i skatt for forskning og utvikling

Skjemaet RF-1053 fylles ut av alle som krever fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt. 

Du leverer RF-1053 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave hvis du leverer skattemelding i gammelt format.

Ny skattemelding forhåndsutfyller opplysninger om forskning og utvikling

Skatteetaten har etablert et grensesnitt mot Forskningsrådet, som gjør at opplysningene som tidligere måtte oppgis i et eget skjema (RF 1053) kommer delvis forhåndsutfylt per prosjekt i den nye skattemeldingen.

Det eneste du trenger å oppgi selv er i hovedsak årets prosjektkostnader som er grunnlaget for skattefradraget. For å få rett til å kreve fradrag i skattemeldingen, må virksomheten først ha søkt og fått godkjent av Forskningsrådet at prosjektet godkjennes som et forsknings- eller utviklingsprosjekt.

Dette er nytt i år for deg som bruker den nye skattemeldingen:

  • Godkjente prosjekter blir preutfylt i skattemeldingen så du slipper å registrere informasjonen selv.
    • Fra og med neste år vil Skatteetaten også preutfylle hva du tidligere har mottatt av støtte
  • Støttesatsen beregnes basert på oppgitt informasjon
  • Skattefradrag beregnes basert på oppgitte kostnader
    • Beregningsreglene inkluderer ev avkortning ved for mye tildelt offentlig støtte
    • Beregningsreglene avkorter også mot maksimalt skattefradrag pr selskap
  • Foreløpig skatteberegning hensyntar skattefradraget basert på oppgitt prosjektinformasjon

Selskap som krever fradrag for forsknings- eller utviklingsprosjekt, må ha attestasjon fra revisor. For virksomheter som i utgangspunktet ikke er revisjonspliktige kan virksomheten i år delegere rollen Revisorattesterer til selvvalgt revisor. På den måten kan revisoren signere FOU-opplysningene på vanlig måte i Altinn.

Skattefunn er en ordning hvor virksomheter på bestemte vilkår kan få direkte fradrag i skatt for en prosentvis andel av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt.

Når du leverer RF-1053 i Altinn

Næringsdrivende som krever fradrag etter skattefunnordningen, jf skatteloven § 16-40, må ha revisors signatur på skjema RF-1053 selv om de ikke har revisorplikt eller har adgang til å velge bort revisor jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder også for de som har sagt opp revisor før levering av skattemeldingen. I begge tilfeller må RF-1053 skrives ut slik at revisor kan signere på papirutskriften.

Utskriften må deretter skannes inn og lastes opp i Altinn som et vedlegg til skattemeldingen.

Se skattefunn.no for mer informasjon om SkatteFUNN-ordningen.

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt eller i Altinn.

I rettledningen til skjemaet får du hjelp til å fylle ut:

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan du endre og levere på nytt skattemeldingen for 2019, 2020 og 2021.

Du kan bruke de eldre utgavene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

2021

2020

2019