Skjema RF-1156

Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget i kraftanlegg

Skjemaet RF-1156 skal leveres inn årlig som et vedlegg til skattemeldingen. Skjemaet gjelder investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i kraftanlegg og skal fylles ut av enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting og aksjeselskap mv. 

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Dersom det ikke er gjort investeringer/påkostninger i inntektsåret skal skjemaet leveres, men man krysser av "Nei" i feltet for "Endringer i året?"

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

I rettledningen til skjemaet får du hjelp til å fylle ut: