Skjema RF-1022

Lønns- og pensjonskostnader

Du skal fylle ut og levere RF-1022 hvis du har utbetalt lønn eller andre opplysningspliktige ytelser og du er bokføringspliktig etter lov eller etter forskrift. Også offentlige etater og institusjoner skal levere skjema.

Logg inn og fyll ut RF-1022:

Fyll ut og lever sammen med skattemeldingen

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Skattepliktige virksomheter leverer RF-1022 som vedlegg til elektronisk skattemelding eller selskapsoppgave.

Offentlige etater og skattefrie institusjoner leverer skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai året etter inntektsåret.

Hensikten med RF-1022 er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2016".

Skal du levere på papir, kan du bruke dette skjemaet.

footer/desktop/standard