Skjema RF-1022

Lønns- og pensjonskostnader (UTGÅTT)

Skjemaet ble brukt til å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte utbetalingene, frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Arbeidsgivere som skal levere skatte- eller selskapsmelding med næringsspesifikasjon, skal fra og med inntektsåret 2023 inkludere en kontrolloppstilling over bokførte og innrapporterte lønns- og pensjonskostnader ved levering av denne.

Arbeidsgivere som ikke skal levere skatte- eller selskapsmelding med næringsspesifikasjon, skal fra og med inntektsåret 2023 ikke fylle ut og sende inn kontrolloppstilling.