Skjema RF-1022

Lønns- og pensjonskostnader

Hensikten med dette skjemaet er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte utbetalingene.

Skjemaet skal kun sendes inn til Skatteetaten hvis vi ber om det

Unntak: Hvis du er skattepliktig og ikke bruker den nye skattemeldingen, men leverer i Altinn, må du likevel av praktiske årsaker levere RF-1022 for 2022.

De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 20xx".

  • Skjemaet skal fylles ut av alle som har lønnsopplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige. Det gjelder også offentlige etater og skattefrie institusjoner.

  • Frist for utfylling av skjemaet for 2022: 31. mai 2023.

  • Skjemaet skal være signert av arbeidsgiveren. Har arbeidsgiveren revisor, skal også revisor signere. Dette gjelder også for arbeidsgivere som ikke har revisjonsplikt, men som likevel har valgt å engasjere en revisor.

 

Merk: Reglene om levering er endret etter at skjemaet ble laget. Se informasjon ovenfor. Merknadene i skjemaet om levering gjelder derfor ikke.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, kan du endre og levere på nytt skattemeldingen for 2019, 2020 og 2021.

Du kan bruke de eldre utgavene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

2021

2020

2019