Skjema RF-1022

Lønns- og pensjonskostnader

Du skal fylle ut og levere RF-1022 hvis du har utbetalt lønn eller andre opplysningspliktige ytelser og du er bokføringspliktig etter lov eller etter forskrift. Også offentlige etater og institusjoner skal levere skjema.

Skattepliktige virksomheter leverer RF-1022 som vedlegg til elektronisk skattemelding eller selskapsoppgave.

Offentlige etater og skattefrie institusjoner leverer skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai året etter inntektsåret.

Hensikten med RF-1022 er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 20xx".

Offentlige etater og skattefrie institusjoner som skal levere skjemaet på papir kan sende til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

 

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.