Skjema RF-0004

Mva-melding for primærnæring

Mva-meldingen for primærnæring skal leveres av næringsdrivende innen jordbruk, skogbruk og fiske som har omsetning over en viss størrelse av avgiftspliktige varer og tjenester.

Logg inn og lever RF-0004:

Lever mva-melding for primærnæring

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil finne skjemaet RF-0004 i sin meldingsboks i Altinn cirka 40 dager før innleveringsfristen.

Det er ikke mulig å sende inn mva-meldingen for enheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Bruk tjenesten Min MVA-konto for å se hvor mye mva du skylder.

Frister

Mva-meldingen for primærnæring skal leveres årlig.

10
APR

Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Om du ikke leverer opplysninger i tide, risikerer du tvangsmulkt.

Endre

Det er viktig at mva-meldingen er riktig når du leverer. Hvis du er usikker på hvordan regelverket skal forstås, må du avklare dette på forhånd.

Hvis du oppdager feil etter at du har levert, kan du endre mva-meldingen.

Merknadsfeltet på mva-meldingen

Hvis du benytter merknadsfeltet vil mva-meldingen din bli behandlet manuelt.

Bruk dette feltet bare hvis du skal skrive noe som er av betydning for vår behandling av mva-meldingen. Hvis du er usikker på forståelsen av regelverket, skjemaet eller utfylling av det, bør du ta det opp med Skatteetaten på forhånd.

Du skal heller ikke bruke merknadsfeltet til å melde adresseforandring. Du gjør dette ved å bruke skjemaet Samordnet registermelding. Det samme gjelder hvis virksomheten er avsluttet.

Du trenger ikke å skrive i merknadsfeltetat at du ikke har hatt omsetning, innførsel, utførsel eller anskaffelser i terminen.

Innsending via økonomisystemer

Du kan også sende mva-meldingen til Altinn fra økonomisystemer som har tilrettelagt for dette.

Hjelp til utfylling i Altinn

Kort introduksjon til hvordan du fyller ut en mva-melding: