Skjema RF-1452

Meld inn barnets navn

Når Folkeregisteret har sendt deg en henvendelse om å velge navn til barnet ditt, kan du melde inn navn for barn du har foreldreansvar for. Navnet må meldes inn senest innen barnet fyller seks måneder.

Barnet skal ha fornavn og ett enkelt etternavn eller dobbelt etternavn skilt med bindestrek. I tillegg kan barnet ha mellomnavn.

Merk at et mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn kan også tas som mellomnavn. Du finner informasjon om fornavn, mellomnavn og etternavn i avsnittene under.

Når den andre forelderen med foreldreansvar skal godkjenne navnevalget, gjøres det ved å logge inn på "meld inn barnets navn".

Behandlingstid

  • Dersom navnemeldingen godkjennes automatisk, vil barnets navn registreres umiddelbart.
  • Dersom navnemeldingen behandles manuelt vil saksbehandlingen ta lengere tid. Du kan logge inn for å se status på saken din eller se våre saksbehandlingstider.

Du får en bekreftelse i din innboks når barnets navn og fødselsnummer er registrert.

Når barnet er over seks måneder

Hvis barnets navn ikke er meldt til Folkeregisteret, eller ikke kan registreres innen barnet fyller seks måneder, vil barnet registreres uten fornavn og med mors etternavn ved fødselen. For å melde fornavn og eventuell endring av etternavn, må foreldre som har foreldreansvar, melde barnets navn på det tilsendte skjemaet "Registrere navn på barnet". Skjemaet sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dersom du ikke har dette skjemaet, må du kontakte oss for å få tilsendt et nytt skjema.

Fornavn, mellomnavn og etternavn

Dersom barnet skal ha flere fornavn blir disse betegnet som 1. 2. 3. fornavn.  Alle skal skrives i feltet for fornavn.

Et mellomnavn er ikke et fornavn. Navn som kan tas som etternavn kan også tas som mellomnavn.

Eksempel:

Ole Petter Hansen Olsen.

  • Ole og Petter er 1. og 2. fornavn og skrives i fornavnsfeltet
  • Hansen er mellomnavnet 
  • Olsen er etternavnet

Etternavn som deles av flere enn 200 personer i Norge er et fritt etternavn. Det kan brukes uten at noen av foreldrene til barnet har navnet. Du kan sjekke hvor mange som har et etternavn på Statistisk sentralbyrå sitt navnesøk.

Et etternavn er beskyttet dersom 200 eller færre personer i Norge heter det.  Et beskyttet etternavn kan brukes dersom barnet har tilknytting til navnet ved for eksempel slektskap. Dersom fars navn velges som mellom- eller etternavn, og navnet er beskyttet, må farskapet være registrert først.

En saksbehandler tar kontakt hvis det er behov for dokumentasjon.

Dersom barnet skal ha et dobbelt etternavn må navnet settes sammen med bindestrek.

Eksempel:
Petter Hansen-Olsen.

  • Hansen-Olsen er etternavnet

Ønskes det ikke bindestrek må det ene navnet tas som mellomnavn.

Eksempel:
Petter Hansen Olsen.

  • Hansen er mellomnavnet
  • Olsen er etternavnet

Klage  

Bekreftelse på registrering av navn for barnet er et enkeltvedtak som du kan klage på.

Riktig klageinstans er statsforvalteren i det fylket du er bosatt.

Du må likevel sende klagen skriftlig via Kontakt oss - Skatteetaten.