Skjema Q-0199

Avtale om foreldreansvar

Skjema for å melde felles foreldreansvar eller endre foreldreansvar.

Last ned, fyll ut og send inn:

Hent avtale om foreldreansvar

Skjemaet ligger hos regjeringen.no. 

Du må legge ved en kopi av begge foreldrenes pass, førerkort eller annet ID-dokument som inneholder:

  • navn
  • fødselsdato
  • underskrift og bilde

Skjemaet sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

For at vi skal kunne registrere foreldreansvar må:

  • barnet være bosatt i Norge
  • begge foreldrene underskrive samme avtale
  • begge foreldrene være registrert som foreldre i Folkeregisteret
  • den originale avtalen sendes inn eller leveres (ikke en kopi)