Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1348

Systemleverandørers produkterklæring av kassasystemer

Skjemaet skal brukes av leverandører av kassasystemer for å erklære at systemer som legges inn i skjemaet, er i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskriften. 

Produkterklæring skal kun leveres av leverandører som tilbyr kassasystem for salg utleie eller utlån til bokføringspliktige enten selv eller gjennom forhandlere. Som leverandør regnes produsent og importør, og forhandlere og andre som tilpasser kassasystem for de bokføringspliktige. 

Bokføringspliktige som bruker kassasystem skal ikke levere produkterklæring.

Se mer informasjon om Skatteetatens krav til kassasystem. 

Skjemaet inneholder detaljer om systemene, slik som produsent, modell, versjon og hvorvidt kassasystemet støtter integrasjon mot kassaskuff.

Kontroller at du har de nødvendige rollene som kreves for å levere skjemaet i god tid før innberetningsfristen. Les mer på Altinn om hvilke roller som kreves.