Skjema RF-1152

Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger

Skjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen for alle skattytere som krever fradrag for lineære avskrivninger på særskilte driftsmidler i kraftverk, og for skattytere som krever fradrag for avskrivninger på påkostninger på driftsmidler som avskrives lineært.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

I rettledningen til skjemaet får du hjelp til å fylle ut: