Skattemeldingskjema

Oppdatert skjema for 2022 blir tilgjengelig her senest 16. februar.

Skjema RF-1245

Selskapsmelding for NOKUS

Eier av norskkontrollert selskap hjemmehørende i lavskatteland skal levere RF-1245 med næringsoppgave og andre pliktige vedlegg.

Logg inn og fyll ut RF-1245:

Fyll ut og lever selskapsmeldingen

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Mer informasjon om RF­-1245 finner du i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS.

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Oppdager du feil eller mangler skal du sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år. 

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem eller via Altinn.

Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

Innsending av ny selskapsmelding for inntektsåret 2018 og tidligere, blir behandlet som klage (anmodning om endring). Legg ved en forklaring på hvorfor selskapsmeldingen ønskes endret.