Skjema RF-1245

Selskapsmelding for NOKUS

Eigar av norskkontrollerte selskap som høyrer heime i lavskatteland skal levere RF-1245 med næringsoppgåve og andre pliktige vedlegg.

Logg inn og fyll ut RF-1245:

Fyll ut og lever selskapsmeldinga

Næringsdrivande og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivande kan nytte papirskjemaet for å førebu levering og som ei støtte når dei fyller ut.

Meir informasjon om RF­-1245 finn du i RF-1246 Deltakaren si melding over formue og inntekt i NOKUS.

Du kan nytte dei eldre utgåvene som støtte viss du treng å endre i ei tidlegare innsendt skattemelding.

Finn du feil eller mangler skal du sende inn eit nytt fullt oppgåvesett for tidlegare år. Logg inn her for å sende inn eit nytt fullt oppgåvesett:

Slik rettar du

Du sender inn eit nytt fullt oppgåvesett frå ditt fagsystem eller via Altinn.